คุณสมบัติสุขภัณฑ์อัจฉริยะแต่ละรุ่น

คุณสมบัติสุขภัณฑ์อัจฉริยะแต่ละรุ่น

     สุขภัณฑ์อัจฉริยะของ AXENT มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่น One C Plus และรุ่น Primus ซึ่งแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติความสามารถที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละรุ่นจะมี icon แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆของสุขภัณฑ์อัจฉริยะแต่ละรุ่น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อให้เข้ากับความต้องการของตัวท่านเอง

One C Plus

Primus